ภัตตาคารมังกรหลวง ได้รับการยกย่อง จากสมาพันธ์ประมงอาเซี่ยนให้เป็นภัตตาคารอาหารทะเล แห่งอาเซี่ยน
ประจำประเทศไทย ในปีคริสตศักราช 1993
 
อาหารแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
- อาหารชุด : อาหารตำหรับจีน
- อาหารตามสั่ง : อาหารไทย อาหารจีน และอาหารซีฟู้ด
- อาหารชั่งตามน้ำหนัก : ท่านสามารถเลือกอาหารสด, อาหารทะเลเป็นๆ นำมาชั่งตามน้ำหนักและส่งปรุงตามเมนูที่ท่านชื่นชอบ
 
- ระยะเวลาในการรับประทานอาหาร 1.00-14.00 น. เท่านั้น
- ราคาบุฟเฟ่ต์ รวมน้ำเก็กฮวย ชาจีน น้ำเปล่า
- เด็กส่วนสูง ไม่ถึง 120 ซม. คิดครึ่งราคา
- เด็กส่วนสูง ไมาถึง 60 ซม. ไม่คิดค่าบริการ
- หากลูกค้ารับประทานไม่หมด คิดเงินเพิ่มชิ้นละ 10 บาท
- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเมนู ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
ภัตตาคารมังกรหลวง
222 ถนนบางนา-ตราด, แขวงบางนา, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260
 
 
© Copyright www.royal-dragon.com All Rights Reserved.
E-mail. info@royal-dragon.com