การแสดง :
ตื่นตากับการแสดงที่สวยงามมากมาย ตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม กับ การแสดงนาฏศิลป์ไทย โขน รำ ฟ้อนต่างๆ การแสดงดนตรี
แนวไทยประยุกต์ที่ผสมผสาน ระหว่างเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากล ชมการเหาะเสิร์ฟอาหาร ที่เป็นเอกลัษณ์
ที่โดดเด่นของภัตตาคาร การแสดงเริ่มตั้งแต่ เวลา 18.30 น. ถึง 19.30 น. และ 20.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน
 
การแสดงเหาะเสิร์ฟ :
ชมการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทุกวัน
ลีลาการโชว์เหาะเสิร์ฟอาหาร อลังการกับ
เครื่องแต่งกายที่สวยงาม
การแสดง :
ท่านจะได้สัมผัสกับการแสดงที่สวยงามมากมาย ตลอด
1 ชั่วโมงเต็ม กับ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ในรูปแบบ
การแสดงแบบพื้นบ้าน สี่ภาค ของไทย
การแสดงเริ่มตั้งแต่ เวลา 18.30 น. ถึง 19.30 น. และ
20.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน
 
การบริการที่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ :
บริกรสวมเครื่องแต่งกายจีนและโรลเลอร์สเก็ต เป็นสไตล์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของการให้บริการของเรา โดยพนักงาน
จะใส่สเก็ตวิ่งส่งอาหาร ที่แปลกและตื่นเต้น ไม่เหมือนใคร
เพื่อความสุขในรับประทานอาหารของคุณ
 
ภัตตาคารมังกรหลวง
222 ถนนบางนา-ตราด, แขวงบางนา, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260
 
 
© Copyright www.royal-dragon.com All Rights Reserved.
E-mail. info@royal-dragon.com